Wie zijn wij?

Filmhuis Schoorl is een van de Stichting De Blinkerd deel uitmakende non-profit werkgroep die in het dorpscentrum De Blinkerd kwalitatief goede speelfilms en documentaires wil vertonen.

Het idee voor een filmhuis in Schoorl ontstond begin 2018. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft hierna dit plan verder technisch en organisatorisch uitgewerkt. Zodoende is Filmhuis Schoorl begin 2019 van start gegaan met voorstellingen in de grote zaal van De Blinkerd.

We willen uiteindelijk op meerdere dagen van de week reguliere voorstellingen aanbieden, bestaande uit een kort, plaatselijk vervaardigd, filmdocument gevolgd door de hoofdfilm. Aanvankelijk zal Filmhuis Schoorl één dag per week, de vrijdag, een matinée en een avondvoorstelling verzorgen.

Filmaanbod

Het filmaanbod moet steeds iets speciaals hebben: een maatschappelijk relevant thema, een bijzondere (boek-)verfilming en/of een educatieve achtergrond, dan wel cinematografisch boeiend zijn. Daarbij zoekt Filmhuis Schoorl naar de juiste mix van films en documentaires, in type, in artistieke kwaliteit of naar land van herkomst om te komen tot een veelzijdig filmaanbod voor een zo groot mogelijk filmhuispubliek.

Wij denken ons publiek -van jong tot oud- optimaal te kunnen bereiken door de films geclusterd binnen thema’s aan te bieden. De tijdsduur van een thema willen we mede laten bepalen door de voor het thema getoonde belangstelling. De verschillende thema’s zullen verdeeld over de tijd aan bod komen.
De start van een nieuw thema zal bij voorkeur worden voorafgegaan door een inleiding over het onderwerp.

De organisatie

De organisatie gaat van start met ongeveer dertig vrijwilligers, waarvan een deel de filmvoorstellingen voorbereidt. De anderen zullen de voorstellingen gaan begeleiden. Daarnaast zal een coördinerend team de supervisie houden over de filmhuis-organisatie.

De financiële middelen van Filmhuis Schoorl zullen voornamelijk uit de kaartverkoop en de baromzet voortkomen.

Vrijwilliger worden

Onze vrijwilligers vormen het hart van het filmtheater, want het vergt een hele organisatie om alles op rolletjes te laten verlopen.
Wanneer wij op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers, plaatsen we een oproep op de site of laten we dat weten via onze social media.
Onze vrijwilligers zijn een afspiegeling van onze bezoekers. Man of vrouw, jong of oud, werkend of niet (meer) werkend. We streven naar een goede sfeer bij de filmhuisvoorstellingen en de -organisatie.

Ons motto is: “Vrijwillig, maar niet vrijblijvend”!