Adverteren

Waarom is adverteren nou belangrijk voor u? Simpel. Onbekend maakt onbemind. Oftewel: als men je niet kent, kan men ook niet voor je kiezen. Het Filmhuis Schoorl beschikt over meerdere mogelijkheden om de naamsbekendheid van uw product of bedrijf vergroten, te weten:

De schermreclame

Een kwartier voorafgaand aan iedere voorstelling zullen reclameboodschappen op het scherm vertoond worden. Ieder reclameblokje met een duur van maximaal 10 seconden zal minstens driemaal binnen de reclametijd vertoond worden. Het tarief voor een schermreclame bedraagt 30 euro per maand.

Thema-sponsor

U kunt voor de duur van een thema sponsor van het thema worden.

Samen met het Acquisitieteam wordt deze vorm van sponsoring nader vormgegeven. Hierbij kunt u denken aan het vertonen van uw favoriete film of documentaire. Op of rond de vertoningsdata van de themafilms kunt u in overleg met het Acquisitieteam in de foyer van De Blinkerd extra aandacht vestigen op uw product en/of bedrijf.

Interesse

Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Ruud Mars (ruud.mars@filmhuisschoorl.nl)